Đề nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho cơ quan bảo hiểm xã hội

  • 17/11/2019 11:51
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, cần bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội và bội chi quỹ bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội đề nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành

Bảo hiểm xã hội đề nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ 1/1/2016, cơ quan bảo hiểm xã hội được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác thanh tra kiểm tra của ngành bảo hiểm xã hội ngày càng được quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người thụ hưởng.

Từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động.

Kết quả, đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 161.268 lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian; số tiền yêu cầu truy thu đóng là 353.944 triệu đồng.

Qua thanh tra, ngành bảo hiểm xã hội cũng đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục truy thu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 155.058 lao động do đóng thiếu mức tiền lương quy định, số tiền yêu cầu truy thu đóng là 157.401 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số bất cập trong hệ thống pháp luật đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động thực hiện chế độ, chính sách của cơ quan bảo hiểm xã hội. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho ngành bảo hiểm xã hội, trong đó có thanh tra việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội và bội chi quỹ bảo hiểm y tế như hiện nay. 

Tin cùng chuyên mục