ĐBQH: "Nhiều người muốn làm việc tốt nhưng sợ phiền hà, làm ơn mắc oán"

  • 22/05/2020 10:17
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành luật Luật Bảo vệ người làm việc tốt.

Bởi theo Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, xã hội được điều chỉnh bởi nhiều hành vi. Do xã hội ngày càng phải triển, các quy định hiện hành phải bao quát hết hành vi của con người.

“Trong nhiều việc, chúng ta thấy có không ít người vô cảm trước những khó khăn, với những nguy hiểm có thể xảy ra với người khác. Số ít trong số đó là những người không tốt, còn lại là những người tốt nhưng họ không giúp đỡ do tâm lý sợ phiền hà, rắc rối về pháp lý, sợ làm ơn mắc oán vì hành động này sẽ có nhiều rủi ro và không được pháp luật bảo vệ” – Đại biểu Cảnh nhấn mạnh.

Cũng theo vị Đại biểu này, nếu pháp luật chỉ quy định làm việc tốt là nghĩa vụ thì sẽ bị thiếu sót vì con người thường mong muốn làm việc tốt một cách tự nguyện. Để phát triển hành vi đạo đức trong xã hội, Đại biểu Cảnh đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành đạo luật mới, đó là Luật bảo vệ người làm việc tốt.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định)

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định)

Nội dung chính của luật này là bảo vệ những người làm việc tốt khỏi những trách nhiệm, tránh phiền hà về thủ tục pháp lý, tránh bị tổn thương về thể xác và tinh thần, miễn là người đó hành động hợp lý, thiện chí, làm mà không đòi hỏi trả công. Bên cạnh đó, Luật cũng cần có quy định cấm lợi dụng làm việc tốt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, trong phiên họp sáng 22/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020,

Theo tờ trình, đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của UBPL... UBTVQH đã quyết định đưa ra khỏi Chương trình đối với 2 dự án, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để Chính phủ có thêm thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động và lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan.

Sau khi điều chỉnh dự kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) sẽ trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 4 dự án luật.

Về dự kiến Chương trình năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV (tháng 3/2021) thông qua 4 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10; Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV (tháng 7/2021): thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 theo quy trình tại một kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021) cho ý kiến 6 dự án luật.

Tin cùng chuyên mục