Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • 04/05/2012 13:05
  • 0 bình luận
  • Hà Hoàng
  • In bài
ANTĐ - Sáng nay (4-5), tại trụ sở Bộ Quốc Phòng (Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (TCCT - QĐND) Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị chức năng thuộc các Bộ Quốc phòng, Công an.

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo
công tác thực hiện Chỉ thị 03 của lực lượng CAND tại hội nghị giao ban

Tại hội nghị giao ban, Trung tướng Bùi Quang Bền thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lực lượng CAND và nhấn mạnh: “Các đơn vị trong lực lượng CAND đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả tốt. Trong chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã gắn kết, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với tiêu đề: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần xây dựng lực lượng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH)”.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong Quân đội, Trung ướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm TCCT - Bộ Quốc phòng nêu rõ: “Các đơn vị trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để chỉ đạo công tác bảo đảm, giữ gìn ANCT; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp mỗi cá nhân, tập thể trong lực lượng QĐNDVN tự soi lại bản thân, tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và đạo đức, lối sống. Từ đó ý thức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên rất nhiều.

Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nghe nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị thuộc các Bộ Công an và Quốc phòng. Nội dung các tham luận tập trung những vấn đề liên quan đến các biện pháp lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03 gắn với nhiệm vụ chính trị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quân đội; Xác định và thực hiện chuẩn mực đạo đức, gắn với thực hành nêu gương trong lực lượng vũ trang nhân dân và thực hiện chuẩn mực đạo đức, 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với công tác nghiệp vụ…

Kết luận hội nghị giao ban, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả các lực lượng CAND và QĐND đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH năm 2012 và những năm tiếp theo rất nặng nề. Do vậy, các lực lượng QĐND và CAND cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, đặc biệt là trong quan hệ với nhân dân” - Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các lực lượng QĐND và CAND phải xây dựng và thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên.

Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động. “Các lực lượng vũ trang phải là những đơn vị tiêu biểu, đi đầu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó chính là nền tảng, để góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao” - Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh!

Tin cùng chuyên mục