Đẩy mạnh triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở

  • 08/07/2013 06:15
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có văn bản đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng TMCP Công Thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân đối với khách hàng trong thời gian tới, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại được giao nhiệm vụ cho vay nghiên cứu đầy đủ các quy định của NHNN và Bộ Xây dựng đã ban hành để kịp thời bổ sung hướng dẫn đối với các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc hệ thống ngân hàng.NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại nêu trên chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ thủ tục, thời gian xem xét hồ sơ để phản hồi cho khách hàng về việc được vay vốn hay không và trả lời thỏa đáng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không đáp ứng được điều kiện vay vốn.Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về mục đích, ý nghĩa của chương trình, thông báo chi tiết về hồ sơ, thủ tục vay vốn. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời báo cáo trụ sở chính ngân hàng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo NHNN và Bộ Xây dựng nếu vượt thẩm quyền của ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục