Đẩy mạnh mở tài khoản giao dịch thuế điện tử đối với cá nhân

  • 09/03/2021 16:21
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Việc triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân đã được triển khai từ năm 2017, tuy nhiên đến nay mới chỉ có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Do đó, để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế TTCN năm 2020, Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của cục thuế và chi cục thuế tập trung thực hiện, tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định.

Để mở tài khoản tài khoản giao dịch thuế điện tử, các cá nhân nộp thuế có thể làm theo video hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội sau đây:

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch thuế điện tử đối với cá nhân

Khi các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TTCN trên dịch vụ thuế điện tử mà không phải đem hồ sơ đến nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế như những năm trước đây, từ đó làm giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan Thuế.

Tin cùng chuyên mục