Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp

  • 18/03/2014 07:04
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Theo đó, Chính phủ giao các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty các doanh nghiệp nhà nước căn cứ đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa trình cơ quan quyết định cổ phần hóa để phê duyệt; xây dựng kế hoạch, tiến độ thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…Tin cùng chuyên mục