Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Công an nhân dân

  • 07/01/2019 16:05
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài
ANTD.VN - Đó là chỉ đạo của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp (Bộ Công an) tổ chức vào sáng 7-1.
Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 7-1, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết, trong năm 2018, Cục đã triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý.

Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục đi vào nề nếp, đạt hiệu quả, các văn bản thẩm định đều đảm bảo chất lượng, tính hợp hiến đạt hiệu quả; công tác rà soát, kiểm tra hệ thống hóa, hợp nhất… thường xuyên, kịp thời.

Trong năm 2018, Cục đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho CBCS - CAND với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong CAND.

Cụ thể, đối với công tác tham mưu, tư vấn pháp luật và cải cách hành chính, tư pháp, trong năm 2018, Cục trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2018; tổng hợp, xây dựng và đề xuất lãnh đạo Bộ về dự kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo…

Về công tác xây dựng văn bản QPPL, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã xây dựng các dự án luật như Dự án Luật CAND (sửa đổi); Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)...

Bên cạnh đó, Cục cũng làm tốt công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản QPPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế; tư liệu.

Cùng với công tác chuyên môn, công tác chính trị, hậu cần xây dựng lực lượng như giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp xây dựng kế hoạch đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương các kết quả công tác của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đạt được trong năm 2018.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, năm 2019, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an đặc biệt là công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật có vị trí rất quan trọng. Giao nhiệm vụ công tác trong năm 2019, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu CBCS Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như: Quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt là vấn đề hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở.

Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các giải pháp hoàn thiện xây dựng chủ trương, chính sách về pháp luật mang tính chiến lược và có ý nghĩa cấp bách trong việc xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thi hành có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua; đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ giáo viên có trình độ và tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác, ứng dụng khoa học công nghệ.

Tin cùng chuyên mục