Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong - Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ, nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền lý luận Báo Nhân dân:

Dấu mốc mới cho hiện đại hóa và nâng tầm Thủ đô

  • 14/10/2020 07:12
  • 0 bình luận
  • H.L (Ghi)
  • In bài
ANTD.VN -  Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà cùng với sự bùng nổ cách mạng công nghệ 4.0 thì đại dịch Covid-19 cũng đang diễn ra, buộc cả thế giới phải thay đổi từ nhận thức đến cách thức tổ chức và quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, sản xuất và trong tiêu dùng xã hội. Do đó, Đại hội lần này phải là dấu mốc mới cho giai đoạn tăng tốc hiện đại hóa và phát triển thủ đô thành “Thành phố sáng tạo” giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững như mục tiêu đặt ra.
Dấu mốc mới cho hiện đại hóa và nâng tầm Thủ đô ảnh 1

Đặc biệt, trên cơ sở những thành tựu to lớn và bài học từ thực tiễn của các nhiệm kỳ trước, đại hội lần này cần có định hướng và giải pháp đột phá, sâu sắc hơn về thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị, theo hướng hiện đại cho các thời điểm năm 2025, 2030 và 2045. Cần xác định rõ: Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Chủ động, đồng bộ, quyết liệt chỉ đạo phát triển Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Hiện đại”. Phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố đổi mới, sáng tạo, năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao tương đương với thủ đô của các nước phát triển trong khu vực, có tầm quốc tế. Tiêu biểu và xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, giao dịch quốc tế, động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Không ngừng cải thiện chất lượng sống của người dân, mục tiêu cụ thể là phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế hàng năm trên địa bàn Thủ đô luôn cao hơn so với trung bình cả nước, với mức GRDP/người đạt 8.100-8.300 USD vào năm 2025; đạt 12.000-13.000 USD vào năm 2030 và đạt trên 36.000 USD vào năm 2045.

Đồng thời, tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực thể chế và chất lượng cán bộ các cấp; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm cá nhân và phòng chống tham nhũng trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, ATGT, bảo vệ môi trường; thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy dân chủ, hài hòa các lợi ích… Ngoài ra, cần xem xét bổ sung một nội dung mới về củng cố vai trò, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, nhằm đáp ứng yêu cầu khu vực kinh tế tư nhân vốn là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế.

Tin cùng chuyên mục