Đặt mục tiêu năm 2012 xử lý cơ bản nợ xấu

  • 05/06/2013 11:02
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.
Đặt mục tiêu năm 2012 xử lý cơ bản nợ xấu ảnh 1
Các tổ chức tín dụng cố tình che giấu nợ xấu sẽ bị xử lý nghiêm


Theo đó, mục tiêu của xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) là nhằm tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thức đấy tăng trưởng tín dụng và ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện thanh khoản, và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ.

Đề án cũng đưa ra mục tiêu, phấn đấu năm 2015 xử lý được cơ bản số nợ xấu hiện nay, kiểm soát có hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu của đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng. Đề án vạch ra 6 nguyên tắc xử lý nợ xấu, trong đó đưa ra quan điểm hạn chế việc sử dụng vốn ngân sách cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về Đề án “Thành lập công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”, mục tiêu của Công ty quản lý tài sản ra đời là với tư cách là công cụ pháp lý đặc biệt của Nhà nước nhằm xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các TCTD, doanh nghiêp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

Trong trường hợp các TCTD cố tình che giấu nợ xấu, không thực hiện nghiêm túc các giải pháp xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình xử lý nợ xấu, NHNN sẽ tiến hành thanh tra toàn diện hoặc yêu cầu kiểm toán bắt buộc theo các nội dung do NHNN yêu cầu hoặc thực hiện cả hai biện pháp nói trên.

Đồng thời, hạn chế việc mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động của ngân hàng, hạn chế đình chỉ một hoặc một số hoạt động của ngân hàng, hạn chế chia cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng tài sản. Cùng với đó, áp dụng một hoặt một số tỷ lệ an toàn cao hơn mức quy định, yêu cầu tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, NHNN sẽ quyết định giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng trong những trường hợp cần thiết bảo đảm an toàn cho tổ chức tín dụng và hệ thống các tổ chức tín dụng, áp dụng một số biện pháp, chế tài quản lý, giám sát nếu thấy cần thiết và cuối cùng là sẽ áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục