“Đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia”

  • 17/12/2013 06:32
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Sáng 16-12, khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả đã đạt được là sự kiểm chứng sinh động đối với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta, thể hiện sự vận dụng sáng tạo và hiệu quả các bài học của thời kỳ đổi mới, luôn quán triệt tư tưởng đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế, triển khai các hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ và toàn diện. 

Tổng Bí thư căn dặn: Phải nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông “Dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, làm sao cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất. Tổng Bí thư chỉ rõ: Cần kiên trì đường lối đổi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đưa các mối quan hệ láng giềng thân thiện, hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu thực chất; đồng thời xây dựng lộ trình, bước đi phù hợp, đưa Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế vào cuộc sống, tích cực và chủ động tham gia các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, nhằm xác định vị trí tối ưu cho đất nước trong cục diện mới. Cần kiên trì xử lý đúng đắn vấn đề biên giới lãnh thổ, từng bước giải quyết một cách hòa bình các vấn đề tồn tại, nhận thức khác nhau trên biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng DOC và nỗ lực góp phần, thúc đẩy xây dựng COC. 

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục