Đặt hàng tranh chất lượng cao về đề tài cách mạng

  • 21/02/2013 22:33
  • 0 bình luận
  • Mai Anh
  • In bài
ANTĐ - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VH-TT&DL vừa triển khai kế hoạch đặt hàng sáng tác các tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, thời gian từ năm 2013 đến 2015. 

Đối tượng của đề án là các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975. Các tác giả được mời đặt hàng phải là những người có trình độ, uy tín nghề nghiệp trong giới mỹ thuật Việt Nam, ưu tiên các tác giả đã từng hoạt động sáng tác trong thời kỳ kháng chiến hoặc để lại dấu ấn tốt về đề tài chiến tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dự kiến vào tháng 6-2013, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ ký hợp đồng với 15 tác giả. Sau khi tiến hành nghiệm thu và nhận bàn giao, năm 2015, Cục sẽ công bố các tác phẩm được chọn.

Tin cùng chuyên mục