• Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật mới

    Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật mới

    ANTĐ - Sáng 6-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức buổi họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 4 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, gồm Luật đo lường, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật lưu trữ. 4 luật này cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2012.