Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

  • 01/02/2021 13:59
  • 0 bình luận
  • P.Mai
  • In bài
ANTD.VN - Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 Ủy viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.  
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII ảnh 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII Trần Cẩm Tú

Tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 1/2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 Ủy viên.

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

11. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long.

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tin cùng chuyên mục