• Nga thông qua danh sách quốc gia không thân thiện

    Nga thông qua danh sách quốc gia không thân thiện

    ANTD.VN -  Moskva ngày 14-5 đã phê duyệt danh sách các quốc gia có hành động không thân thiện đối với Nga, công dân Nga hoặc pháp nhân Nga. Danh sách này có 2 tên gọi: Mỹ và Cộng hòa Czech.