Danh sách Ban lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt

  • 14/06/2008 10:48
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
(ANTĐ) - Ban lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,  nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt

(ANTĐ) - Ban lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,  nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng

1- Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban lễ tang.

2- Đồng chí Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5- Đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

6- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

7- Đồng chí Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

8- Đồng chí Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương.

9- Đồng chí Phạm Gia Khiêm, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

10- Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

11- Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

12- Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

13- Đồng chí Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

14- Đồng chí Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

15- Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

16- Đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

17- Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

18- Đồng chí Huỳnh Đảm, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

19- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20- Đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

21- Đồng chí Hà Thị Khiết, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

22- Đồng chí Trần Văn Hằng, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

23- Đồng chí Võ Hồng Phúc, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

24- Đồng chí Trần Văn Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

25- Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

26- Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

27- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

28- Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

29- Đồng chí Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

30- Đồng chí Trương Văn Sáu, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

31- Đồng chí Phan Tấn Đạt, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

32- Đồng chí Trương Quốc Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

33- Đồng chí Võ Thanh Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

PV

Tin cùng chuyên mục