Đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin tại một số điểm truy nhập wifi công cộng

  • 02/10/2020 15:33
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) yêu cầu Cục An toàn thông tin (ATTT) triển khai đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin tại một số điểm truy nhập wifi Internet công cộng lớn và thông báo cho các doanh nghiệp Internet.
Đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin tại một số điểm truy nhập wifi công cộng ảnh 1

Cần đảm bảo an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng

Bộ TT-TT vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng.

Theo đó, Bộ TT-TT yêu cầu các doanh nghiệp Internet xây dựng và triển khai các giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ để quản lý, lưu trữ, xác thực thông tin người sử dụng (ví dụ như xác thực bằng số điện thoại di động (OTP); lưu trữ các thông tin địa chỉ MAC của thiết bị sử dụng để truy nhập Internet, thời gian truy nhập, địa chỉ truy nhập; hoặc các cách thức quản lý thông tin người sử dụng khác theo đề xuất của doanh nghiệp) tại các điếm truy nhập wifi Internet công cộng do doanh nghiệp quản lý hoặc phối họp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức triển khai các dự án đô thị thông;

Phân loại và thống kê các loại hình thuê bao Internet đang ký họp đồng là thuê bao cá nhân/hộ gia đình, tổ chức nhưng cung cap wifi Internet cho công cộng (thực chất là điểm truy nhập Internet công cộng), đặc biệt tại các quán cà phê, nhà hàng, hội trường, sân bay, sân vận động, khu nghỉ mát...) để yêu cầu thực hiện các quy định về quản lý thông tin người sử dụng;

Đề xuất nội dung quy định trong hợp đồng với các thuê bao sử dụng dịch vụ truy nhập Internet cung cấp cho bên thứ ba và các chính sách riêng áp dụng cho loại thuê bao này.

Bộ TT-TT giao Cục ATTT triển khai đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin tại một số điểm truy nhập wifi Internet công cộng lớn và thông báo cho các doanh nghiệp Internet, các chủ điểm truy nhập wifi Internet công cộng về các nguy cơ mất an toàn thông tin;

Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng phân nhóm theo các loại điểm truy nhập wifi Internet công cộng bao gồm: Đại lý Internet, Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp; Điểm truy nhập Internet tại các địa điểm công cộng…

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ TT-TT, việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại các điểm truy cập Wifi công cộng là nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng cũng như việc phát triển các hệ thống wifi Internet tại các khu vực công cộng an toàn, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, bảo đảm an toàn mạng lưới thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin cùng chuyên mục