Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân

  • 24/09/2014 09:29
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) tổ chức hội thi, hội thao năm 2014. Đây là một trong những nội dung, phần việc quan trọng nhất trong công tác huấn luyện, bảo đảm SSCĐ của Lữ đoàn 680 trong năm 2014; là dịp để kiểm tra, đánh giá trình độ, chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động SSCĐ của tất cả đối tượng trong đơn vị. Thông qua kiểm tra giúp chỉ huy Lữ đoàn đánh giá chính xác trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến, từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Hội thi, hội thao của Lữ đoàn 680 gồm các nội dung: Thi cán bộ đội, trạm, ngành, phân đội giỏi; thi vũ khí tốt; thi xe máy, tăng tốt; thi kíp chiến đấu giỏi; thi 5 kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; thi hát các bài hát quy định trong quân đội; thi đấu bóng đá mini... Quá trình hội thi, hội thao diễn ra chặt chẽ, sôi nổi, và hào hứng, thể hiện sự tập trung và quyết tâm chiến thắng cao của từng thành viên và các tập thể.

Xin được giới thiệu một số hình ảnh về hội thi, hội thao của Lữ đoàn 680:

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 1
Quán triệt quy chế hội thi, hội thao.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 2
Chấm điểm thi xe máy tốt.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 3
Kiểm tra chất lượng phanh của phương tiện trong thi xe máy tốt.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 4
Xe chở khí tài trên đường cơ động ra vị trí quy định.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 5
Các kíp chiến đấu cơ động vào vị trí.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 6
Nhanh chóng đưa người bị thương về trạm phẫu trong thi 5 kỹ thuật cấp cứu.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 7
Thi tác nghiệp trên hải đồ.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 8
Chuẩn bị tên lửa tại trạm.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 9
Hoàn thành những công việc cuối cùng để bàn giao tên lửa cho bộ phận chiến đấu.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 10
Tên lửa vào vị trí chiến đấu.

Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân ảnh 11
Các tuyển thủ hào hứng thi đấu bóng đá mi-ni, nâng cao sức khỏe.

Theo Quân đội nhân dân

Tin cùng chuyên mục