Đảng trí tuệ dẫn đường, giới trẻ phải có khát vọng để đất nước hùng cường

  • 02/02/2020 06:12
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng (Thực hiện)
  • In bài
ANTD.VN - 90 mùa xuân từ khi ra đời đến nay, vượt qua bao ghềnh thác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo lập được cơ đồ chưa từng có. 
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, Đảng ta đã luôn thể hiện được trí tuệ và gương mẫu. Tin vào Đảng, mỗi người dân, nhất là giới trẻ hôm nay cần học tập và có khát vọng để tiếp tục đưa đất nước tiến lên cường thịnh.

Một Đảng có đạo đức và trí tuệ

- Phóng viên: Là một nhà nghiên cứu về lịch sử Đảng, PGS có thể phân tích rõ hơn về sứ mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi thắng lợi của cách mạng, của dân tộc ta suốt 90 năm qua?

- PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Ngày 3-2 này, Đảng ta tròn 90 tuổi. 90 mùa xuân, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến giai đoạn đổi mới đất nước, những thành quả mà Việt Nam có được ngày hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất về đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thể khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình, không thể được toàn dân tin yêu, gọi thân thương là “Đảng ta”, nếu như con thuyền cách mạng Việt Nam không đạt được những thắng lợi, những thành quả lớn lao.

Từ Cách mạng tháng Tám đến đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, và những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới đem đến sự đổi đời cho dân tộc Việt Nam. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu cách đây 90 năm, đến nay chúng ta đã trở thành một nước đang phát triển năng động, có vai trò và vị thế ngày càng lớn trên trường quốc tế. Quan trọng hơn, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, một quốc gia “an toàn” nhất thế giới. Rồi chúng ta đã bước đầu thực hiện được những tiến bộ về công bằng xã hội, nói theo chủ trương của Đảng là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Và đúng như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay”. Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự thể hiện được là một Đảng có trí tuệ, có nền tảng lý luận, đó chính là Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ - người sáng lập Đảng nói rằng, một Đảng mà không có trí tuệ thì như người không có trí khôn. Và chính nền tảng lý luận, trí tuệ đã giúp Đảng ta lãnh đạo cách mạng luôn tuân thủ những quy luật khách quan của lịch sử. Đây là nhân tố quyết định thắng lợi. 

Thứ hai, Đảng luôn luôn có cương lĩnh, đường lối đúng đắn, đồng thời luôn luôn chú ý đến việc hoàn thiện đường lối, chống nguy cơ sai lầm về đường lối. Thứ ba là trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn để hiện thực hóa, đưa cương lĩnh, đường lối vào cuộc sống. Quan trọng hơn cả, đây là Đảng có đạo đức, được rèn giũa phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở mọi thời kỳ nhìn chung đều là những chiến sĩ cộng sản tiên phong, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm để dẫn dắt nhân dân.

Không ngừng chỉnh đốn và khát vọng vươn lên

- Nói tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng không thể không nhắc đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo PGS, công tác này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

- Đội ngũ cán bộ, Đảng viên ta nhìn chung đều là những chiến sĩ cộng sản tiên phong, gương mẫu, nhưng cũng không tránh khỏi có những người suy thoái, biến chất. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Cũng vì thế, để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Đảng phải tự nghiêm khắc với các khuyết điểm, sai lầm của mình, phải luôn chỉnh đốn mình.

Trong suốt 90 năm qua, Đảng đã nhiều lần thẳng thắn nhận khuyết điểm, đánh giá đúng sự thật, thậm chí nhận lỗi trước dân để sửa chữa, đưa ra đường lối đổi mới. Những năm gần đây, chưa bao giờ công tác chấn chỉnh, kỷ luật Đảng được siết chặt và làm mạnh mẽ đến vậy. Hàng loạt vụ án, đại án tham nhũng được đưa ra xét xử. Hàng loạt cán bộ, Đảng viên, rất nhiều trong số đó là những lãnh đạo cao cấp dính vào vòng lao lý. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử. Nhân dân luôn nhìn vào người đứng đầu, nhìn vào lãnh đạo, nên chỉ khi loại bỏ, xử lý nghiêm khắc những cán bộ lãnh đạo suy thoái, những Đảng viên biến chất thì mới củng cố được niềm tin của nhân dân. Và Đảng ta đã thể hiện quyết tâm rất cao trong việc làm trong sạch bộ máy.

- Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng vào đầu năm 2021. PGS kỳ vọng gì vào kỳ đại hội tới đây và có niềm tin như thế nào về con đường cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo?

- Phải coi đại hội là dịp để tổng kết cả lý luận, thực tiễn giúp Đảng tiếp tục hoàn thiện đường lối cho giai đoạn tiếp theo. Chỉ có tổng kết thật đầy đủ, nghiêm túc, đánh giá đúng sự thật về nhiệm kỳ đã qua, thậm chí là giai đoạn 10, 20 năm đã qua thì mới giúp Đảng định hướng được đường lối lãnh đạo đúng đắn để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiếp tục đi đến thắng lợi mới. Công tác nhân sự, tất nhiên rất quan trọng, bởi đó là gốc của mọi công tác.

Để chọn được những cán bộ thực sự có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực để đưa vào cấp ủy, đứng vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng ở nhiệm kỳ tới, điều quan trọng là phải thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền.

Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã thể hiện được khát vọng, trí tuệ, gương mẫu và không ngừng chỉnh đốn, hoàn thiện đường lối. Vì thế, mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay phải vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Muốn vậy, phải không ngừng học tập, cả năng lực chuyên môn lẫn lý luận. Quan trọng nữa là phải có khát vọng, khát vọng đưa đất nước tiến lên cường thịnh.

- Xin cảm ơn ông!

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới

Đảng trí tuệ dẫn đường, giới trẻ phải có khát vọng để đất nước hùng cường ảnh 2

Có thể khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, trong đó có Thủ đô Hà Nội, ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao...

Tôi xin đơn cử ngành Điện lực Hà Nội được thay mặt ngành điện cả nước, nhiều năm qua luôn bảo đảm vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định cho Thủ đô, đã từng bước phát triển vững vàng và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.  Một mùa xuân mới đã đến, là một Đảng viên đang sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, tôi rất phấn khởi và có niềm tin yêu với nhiều kỳ vọng về một tương lai tươi sáng.

Chắc chắn Đảng ta đã được rèn luyện, thử thách qua 90 mùa xuân cách mạng với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẽ tiếp tục vững tay chèo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, đi đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Qua Báo An ninh Thủ đô, tôi mong rằng, mỗi cán bộ, Đảng viên, mỗi người dân Việt Nam hãy giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, để góp phần cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của chúng nước ta  đạt được thắng lợi mới, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Nguyễn Hoàng Khương (Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội)

Tự hào đứng dưới lá cờ Đảng vinh quang 

Đảng trí tuệ dẫn đường, giới trẻ phải có khát vọng để đất nước hùng cường ảnh 3

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. 

Trở thành Đảng viên là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Với tôi, vào Đảng là một lý tưởng cao cả, để được kết nạp Đảng, ngay khi còn là Đoàn viên phải ra sức rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng. Là cán bộ công tác tại Thành đoàn Hà Nội tôi càng nhận thức sâu sắc rằng, công tác phát triển Đảng viên trẻ không chỉ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn mà còn góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Để mãi khơi dậy ngọn lửa phấn đấu vì lý tưởng của Đảng trong Đoàn viên thanh niên, các cấp Đoàn đang tích cực đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thanh niên, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Nguyễn Mai Anh (Cán bộ Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Hà Nội, Đảng viên trẻ được kết nạp đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

Trưởng thành hơn rất nhiều khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đảng trí tuệ dẫn đường, giới trẻ phải có khát vọng để đất nước hùng cường ảnh 4

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi. Đảng là tổ chức của những cá nhân ưu tú. Trong thời bình, Đảng đưa ra đường lối chính trị đúng đắn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. 

Tại cơ quan tôi công tác, để được kết nạp vào Đảng, cá nhân không chỉ có đạo đức cách mạng lành mạnh, trong sáng, có năng lực chuyên môn vững mà còn phải có nhân cách tốt, hòa đồng, biết yêu thương, giúp đỡ người xung quanh. Để làm được điều này, mỗi cá nhân phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Do đó, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là sự ghi nhận của cơ quan, của tổ chức với cống hiến của cá nhân tôi, mà còn là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu.

Tôi thấy mình trưởng thành hơn khi trở thành Đảng viên, được nắm bắt, hiểu đúng nhiều thông tin quan trọng, được học hỏi các thế hệ cha chú đi trước. Tuy nhiên, tôi nhận thấy hiện tại, không ít người trẻ chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của tổ chức Đảng, có tâm lý ngại vào Đảng, hoặc có những cá nhân vào Đảng rồi không chịu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thờ ơ với thời cuộc. Theo tôi, các tổ chức Đảng ở cơ sở cần có các chương trình hành động thiết thực hơn để thu hút nhiều người trẻ phấn đấu, tham gia, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh hơn. 

 Nguyễn Thị Huệ (Giáo viên mầm non huyện Hoài Đức - Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục