Đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng dịch vụ công quốc gia

  • 09/07/2020 22:20
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Dịch vụ công đăng ký ô tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày 15-8, đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp trên cổng này.  

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC