Triển lãm trưng bày những hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh, giải phóng đất nước
Những hình ảnh, tư liệu về quá trình ra đời và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Những tư liệu, hiện vật như đơn tình nguyện, kỷ vật của liệt sĩ được trưng bày tại triển lãm
Triển lãm cũng giới thiệu những tài liệu kinh nghiệm, thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19
Hình ảnh tư liệu thu hút các bạn trẻ Công an Thủ đô
Những đồ dùng được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được trưng bày
Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng, hình ảnh về thanh niên học tập và làm theo lời Bác
Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Vân Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến hết ngày 24-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đảng Cộng sản Việt Nam - những dấu ấn quang vinh

  • 20/01/2021 07:01
  • 0 bình luận
  • Lam Thanh
ANTD.VN -  Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” trưng bày hàng trăm hình ảnh, tư liệu và hiện vật đặc biệt về các kỳ Đại hội Đảng, những thành quả của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế. Đây là sự kiện kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC