Đảng bộ Cảnh sát PC&CC TP.Hà Nội: Tăng cường nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng

  • 29/07/2015 17:48
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài

ANTĐ - Sáng 29-7, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015.

Ngày 29-7, Đảng bộ Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm.
Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC thành phố đã nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hoàn thành tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chuyên đề giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, CBCS; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ. Chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015

Tại hội nghị Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo: "Từ nay đến cuối năm 2015, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC khẳng định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I. Đảng ủy Cảnh sát PC&CC sẽ tập trung chỉ đạo nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC phục vụ các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cảnh sát PC&CC sẽ tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng các cấp; chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng như thanh tra chính quyền".

Tin cùng chuyên mục