Đảm bảo tuyệt đối an toàn trại, chăm lo tết chu đáo cho can phạm

  • 20/01/2017 12:59
  • 0 bình luận
  • HQ
  • In bài
ANTD.VN - Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc, Thủ trương Cơ quan Thi hành án, CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này với CBCS Trại tạm giam số 2, tại hội nghị triển khai công tác năm 2017, tổ  chức sáng nay 20-1.

Đại tá Đặng Hữu Tín -  Giám thị Trại tạm giam số 2 báo cáo với Thiếu tướng Đinh Văn Toản cùng đoàn công tác CATP kết quả công tác năm 2016; trong đó nêu rõ: thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng chức năng, cùng với sự nỗ lực cố găng của toàn thể CBCS, đơn vị đã tổ chức quản lý đảm bảo an toàn trại.

Học nghề, lao động tại trại tạm giam số 2

Học nghề, lao động tại trại tạm giam số 2

Không có đối tượng giam giữ tự thương, tự sát, chết bệnh; không xảy ra đánh nhau gây thương tích hoặc phạm tội mới trong trại. Các chế độ chính sách đối với các đối tượng giam giữ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Qua các đợt kiểm tra, thanh tra, giám sát, đơn vị được đánh giá chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giam giữ, thi hành án phạt tù.

Tuyệt đại đa số CBCS giữ vững phẩm chất, lối sống, đạo đức, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp  luật của Nhà nước, các quy định của cấp trên và đơn vị, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Trao quyết định khen thưởng cho các cấp  thể, cá nhân của trại tạm giam  số 2 lập thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn; đồng thời nhất trí với Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 mà Trại tạm giam số xây dựng, Thiếu tướng Đinh Văn Toản thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương và chúc mừng cố gắng, kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Gợi mở, xác định rõ những trọng tâm công tác năm 2017, Phó Giám đốc Đinh Văn Toản yêu cầu ban giám thị và toàn thể CBCS quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của CATP cũng như cơ quan cấp trên khối trại giam.

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Trại tạm giam số 2 làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, các quy định của pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là khi Luật Thi hành tạm giam, tạm giữ có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ trại gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trước mặt, từ nay đến trước Tết Nguyên đán, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu ban giám thị Trại tạm giam số 2 tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; quản lý và quan tâm, động viên CBCS, nhất là những người có hoàn thành khó khăn. Phải thường xuyên đánh giá, kiểm tra phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn đơn vị, và chăm lo chu đáo cho các đối tượng bị tạm giam, đối tượng thi hành án, đảm bảo ai cũng có Tết. 

Tin cùng chuyên mục