Đảm bảo thu gom, xử lý rác trong dịp Tết

  • 18/12/2019 10:52
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Để tăng cường quản lý công tác vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 5565/UBND-ĐT ngày 16/12/2019 chỉ đạo các đơn vị tập trung đảm bảo vận hành hệ thống thu gom xử lý rác và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong dịp Tết.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu các đơn vị cần đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý rác tại 2 khu xử lý: Nam Sơn, huyện Sóc Sơn; Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và các khu xử lý rác tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì cùng đơn vị quản lý vận hành 2 khu xử lý và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể khu vực tiếp nhận, xử lý rác (bao gồm cả diện tích dự phòng) đảm bảo tiếp nhận, xử lý kịp thời, đầy đủ lượng rác thải trong tháng cao điểm, báo cáo UBND TP.

Huyện Sóc Sơn, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây khẩn trương hoàn thành công tác GPMB vùng bán kính ảnh hưởng 500m của các khu xử lý theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đối với Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, UBND TP giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành công tác GPMB khu phía Bắc giai đoạn II; bàn giao ngay phần diện tích đã GPMB khoảng 5ha thuộc khu phía Bắc giai đoạn II cho Sở Xây dựng để phối hợp các đơn vị đầu tư khẩn cấp hạng mục ô chứa, hoàn thành xây dựng trước tháng 4/2020.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn và hướng dẫn thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị xử lý rác bằng phương pháp đốt hiện có khẩn trương có giải pháp, hoàn thành việc cải tạo công nghệ đáp ứng yêu cầu về môi trường, không thực hiện đặt hàng với những đơn vị không đủ điều kiện, hoạt động kém;

Yêu cầu Công ty TNHH Indovin Việt Nam, Công ty TNHH năng lượng môi trường T&T-Hitz đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng và đảm bảo tiến độ đã cam kết với Thành phố; trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố và các sở, ngành để xem xét hướng dẫn đảm bảo tiến độ.

Đối với các khu xử lý rác tại các quận, huyện, thị xã: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát bảo đảm diện tích tiếp nhận, xử lý rác; khẩn trương rà soát các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc quản lý, vận hành các khu xử lý, báo cáo UBND Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn theo phân cấp quản lý và chức năng chủ đầu tư; tuyệt đối không để tình trạng ách tắc, chậm vận chuyển, đổ trộm gây ra các điểm mất vệ sinh môi trường trên địa bàn; đôn đốc đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng phương án thu gom 100% rác thải phát sinh trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các chế độ cho người lao động; tăng cường quản lý, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn...

Tin cùng chuyên mục