Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mùa dịch Covid-19

  • 01/04/2020 09:06
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31-3, Bộ TT-TT đã có công văn số 1103/BTTT-CVT gửi các doanh nghiệp viễn thông, yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ: “Theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 1-4.

Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt là đảm bảo chất lượng dịch vụ internet, đóng vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp, cũng như đảm bảo nhu cầu thông tin, học tập và làm việc từ xa, giải trí và các dịch vụ trực tuyến… của người dân, tổ chức và doanh nghiệp”.

Vì vậy, Bộ TT-TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, rà soát cập nhật và đưa vào triển khai các phương án vận hành mạng lưới nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương và chất lượng dịch vụ viễn thông trong mọi tình huống của dịch Covid-19.

Trong đó, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề: tổ chức làm việc theo nguyên tắc dự phòng nhân lực, địa điểm làm việc dự phòng khi bị cách ly, đảm bảo hậu cần tại chỗ để thực hiện trực kỹ thuật 24/24h, các tình huống triển khai khi xảy ra một hoặc nhiều các đài, trạm, khu vực bị cách ly…

Mở rộng dung lượng băng thông kết nối internet, nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ cho làm việc trực tuyến, dạy và học từ xa.

Bộ TT-TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông rà soát, bố trí lại các trang thiết bị dự phòng, các xe phát sóng lưu động, các phương án truyền dẫn dự phòng, thiết lập các tổ, nhóm kỹ thuật sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin và triển khai mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tại các vùng dịch bệnh và các khu vực cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần có phương án làm việc hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tăng cường giao dịch gián tiếp với khách hàng bằng các giải pháp công nghệ, có hình thức hướng dẫn phù hợp cho khách hàng để sử dụng tối ưu các dịch vụ viễn thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội;

Các doanh nghiệp cần triển khai hỗ trợ, ứng cứu lẫn nhau khi cần thiết; Thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành về phòng chống dịch. Bộ TT-TT cũng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thường xuyên về Cục Viễn thông (Bộ TT-TT) tình hình thực hiện, nêu khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất để giải quyết kịp thời nếu có.

Tin cùng chuyên mục