Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho huấn luyện viên, vận động viên

  • 18/11/2019 16:39
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn, thi đấu.
Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội với vận động viên trong thời gian tập huấn, thi đấu

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội với vận động viên trong thời gian tập huấn, thi đấu

Đối tượng áp dụng của Thông tư là huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (gọi tắt là huấn luyện viên, vận động viên).

Theo đó, huấn luyện viên, vận động viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tiếp tục tham gia bảo hiểm theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý.

Trường hợp huấn luyện viên, vận động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nếu đã tham gia bảo hiểm thì tiếp tục tham gia tại cơ quan quản lý.

Đồng thời, cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm thông báo cho cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên về số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với huấn luyện viên, vận động viên và số tiền đóng thuộc trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên để cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chuyển trả như sau: 50% số tiền đóng bảo hiểm nếu thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng ít hơn hoặc bằng 50% số ngày làm việc bình thường của tháng; 100% số tiền đóng bảo hiểm nếu vượt số ngày này.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên, cơ quan sử dụng có trách nhiệm chuyển số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp - bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của mình.

Trường hợp huấn luyện viên, vận động không thuộc đối tượng gia bảo hiểm thì cơ quan sử dụng có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp - bệnh nghề nghiệp cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-12-2019. 

Tin cùng chuyên mục