Đảm bảo an toàn thông tin số

  • 13/06/2011 07:14
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Để tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống CNTT và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 897/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra và nghiêm túc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng; Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng internet.

Đảm bảo an toàn thông tin số

(ANTĐ) - Để tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống CNTT và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 897/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra và nghiêm túc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng; Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng internet.

Đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử quan trọng, nhất thiết phải áp dụng chính sách lưu tập trung biên bản hoạt động (log file) cần thiết để phục vụ công tác điều tra, khắc phục sự cố mạng với thời hạn lưu giữ tối thiểu là 3 tháng; Bố trí cán bộ quản lý, kỹ thuật phù hợp đảm nhiệm công việc này. Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm trong lĩnh vực CNTT.                          

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục