• Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

    Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

    ANTD.VN - Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, nhiều học giả quốc tế đã đưa ra những đánh giá và dự báo về chặng đường phát triển sắp tới của Việt Nam. Các học giả tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua các thách thức hậu Covid-19, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

  • Cảnh giác với thông tin chống phá Đại hội Đảng

    Cảnh giác với thông tin chống phá Đại hội Đảng

    ANTD.VN - Với các thế lực thù địch, thiếu thiện chí, bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Việt Nam là công việc thường xuyên, nằm trong chiến lược chống phá lâu dài của chúng. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi giai đoạn chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng là thời điểm các hoạt động chống phá được đẩy mạnh.