Đại hội Hội Luật gia TP Hà Nội: Huy động luật gia chuyên môn sâu phản biện chính sách, pháp luật

  • 16/11/2018 17:08
  • 0 bình luận
  • Trịnh Tuyến
  • In bài
ANTD.VN - Trong 2 ngày 16 và 17-11, Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Và một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ này là huy động các luật gia có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm để phản biện chính sách, pháp luật.

Tham gia xây dựng nhiều đạo luật quan trọng

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội Luật gia TP Hà Nội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VI, trong 5 năm vừa qua, tổ chức này đã phát triển thêm được 3 quận, huyện hội là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ; 3 Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội; 14 Chi hội Luật gia trực thuộc quận, huyện hội và kết nạp thêm 750 hội viên.

Đến nay, Hội Luật gia TP Hà Nội có 40 đơn vị trực thuộc (22 quận, huyện, thị hội; 16 Chi hội trực thuộc Thành hội; Văn phòng Thành hội; Trung tâm tư vấn pháp luật); 290 Chi hội Luật gia trực thuộc quận, huyện, thị hội (187 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn) với 4.650 hội viên.

Đội ngũ luật gia Hà Nội luôn có phẩm chất chính trị vững vàng trước những biến động của tình hình kinh tế, xã hội. Trong nhiệm kỳ VI, không có luật gia nào bị xử lý kỷ luật do vi phạm Điều lệ Hội hoặc vi phạm pháp luật.

Đoàn chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội điều khiển Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018-2003.

Đoàn chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội điều khiển Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018-2003.

Dự thảo báo cáo trình Đại hội Hội Luật gia TP Hà Nội lần thứ VII cũng cho thấy, với đội ngũ luật gia đông đảo, trong đó có nhiều chuyên gia pháp luật, 5 năm qua, Thành hội đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng vào 110 dự thảo luật.

Các Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội, các quận, huyện, thị hội tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến, thẩm định và rà soát gần 1000 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và các sở, ngành trong thành phố ban hành.

Đặc biệt các cấp Hội Luật gia và giới luật gia Hà Nội đã góp hàng trăm ý kiến tâm huyết vào dự thảo Bộ luật Dân sự năm 2005 (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin. Các ý kiến góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật của Hội được cơ quan soạn thảo và cơ quan yêu cầu góp ý đánh giá cao.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, Hội Luật gia TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Các hình thức và biện pháp được chú trọng như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, viết tin bài cho báo, giao lưu trực tuyến trả lời và giải đáp pháp luật…

Các cấp Hội Luật gia tự mình hoặc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành cùng cấp tổ chức 1.874 hội nghị với hơn 2 triệu lượt người dự nghe 25 đầu luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai năm 2013, Luật Thủ đô, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Xử lý vi phạm hành chính…  

Tiếp tục tăng cường phản biện xã hội

Bước vào nhiệm kỳ mới này, các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về công tác Hội Luật gia; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI…

Hàng trăm Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia TP Hà Nội.

Hàng trăm Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia TP Hà Nội.

Trong đó, định hướng chung của nhiệm kỳ VII được Hội Luật gia TP Hà Nội xác định là: “Hướng hoạt động Hội về cơ sở; chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và được nhà nước giao; xây dựng Hội Luật gia thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện”.

Để thực hiện định hướng chung nêu trên và ngoài các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đặt ra, Hội Luật gia TP Hà Nội tiếp tục tập trung vào những công tác trọng điểm mang tính đặc thù.

Cụ thể là không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền và Thành hội; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của hội.

Tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, văn bản có liên quan đến quyền nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Thủ đô cho hội viên và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng được 50 Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở để thực hiện Đề án này.

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến được tái bầu giữ Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023.

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến được tái bầu giữ Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới này, Hội Luật gia TP Hà Nội sẽ vẫn tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội trên tinh thần nâng cao chất lượng các ý kiến góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; huy động các luật gia có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm để tham gia tham vấn, góp ý, phản biện các chính sách, pháp luật được các cơ quan tổ chức yêu cầu.

Ngoài ra, các cấp hội sẽ chủ động phối hợp với ngành tư pháp tham gia rà soát, thẩm định, kiểm tra và đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành. Ở một  nhiệm vụ khác, Hội Luật gia TP Hà Nội cũng sẽ cử các luật gia có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia thành viên các Đoàn giám sát thi hành pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, HĐND khi được các cơ quan này trên yêu cầu.

Tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc thực hiện giám sát nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Cùng với đó là nhân rộng mô hình “Hội Luật gia cơ sở tham gia tiếp công dân, tư vấn pháp luật giải quyết khiếu nại; hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai ở địa phương” ra 30 xã, phường, thị trấn.

Kết thúc ngày đầu của Đại hội Đại biểu lần thứ VII, Hội Luật gia TP Hà Nội  đã bầu được 41 luật gia tiêu biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023, tăng 4 người so với nhiệm kỳ trước.

Về cơ cấu nhân sự, Hội Luật gia TP Hà Nội nhiệm kỳ này, ngoài Ban Chấp hành hội còn có 9 đồng chí trong Ban Thường vụ; 5 đồng chí Thường trực, trong đó có 1 Chủ tịch và 4 đồng chí Phó Chủ tịch. Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến được Đại hội và Ban Chấp hành Hội Luật gia TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 tín nhiệm tái bầu giữ chức Chủ tịch hội. 

Tin cùng chuyên mục