• Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

  Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

  ANTD.VN - Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, nhiều học giả quốc tế đã đưa ra những đánh giá và dự báo về chặng đường phát triển sắp tới của Việt Nam. Các học giả tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua các thách thức hậu Covid-19, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

 • Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

  Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

  ANTD.VN - Ngày 25-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn tại xung quanh khu vực này được thắt chặt, lực lượng chức năng đã được huy động để đảm bảo Đại hội Đảng diễn ra tuyệt đối an toàn.

 • Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu hóa

  Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu hóa

  ANTD.VN - Sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu diễn ra ngày 25-1 tại Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của truyền thông quốc tế. Đưa tin về Đại hội, báo chí thế giới nhấn mạnh thành tích ấn tượng của Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.

 • Công tác nhân sự của Đảng: Hệ trọng với vận mệnh dân tộc và tiền đồ phát triển đất nước

  Công tác nhân sự của Đảng: Hệ trọng với vận mệnh dân tộc và tiền đồ phát triển đất nước

  ANTD.VN - Chỉ còn 2 tuần nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Để Đại hội thành công, trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, một trong những việc cần quan tâm đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội.