Đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

  • 12/10/2021 15:04
  • 0 bình luận
  • L.H
  • In bài
ANTD.VN - Liên quan đến việc nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Người lao động chấm dứt hợp đồng đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? Người đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” có được nhận hỗ trợ? 

Theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04, Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 -12-2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với những người lao động (NLĐ) đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ”, theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116, đối tượng hỗ trợ gồm người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” đồng nghĩa với việc NLĐ vẫn đang hưởng lương và được đóng các loại BHXH trong đó có BHTN. Do đó, những NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30/9/2021 đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ.

 Đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? ảnh 1

Người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với trường hợp NLĐ đã nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động), tức hiện không đóng BHTN, để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng 2 điều kiện: Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021; Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

Trong đó, ở điều kiện thứ 2, NLĐ chỉ cần có thời gian đóng BHTN được bảo lưu thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã nhận hoặc chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Nếu NLĐ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn còn thời gian chưa hưởng do được bảo lưu theo quy định tại tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì đươc nhận hỗ trợ. Việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Về nguyên tắc, thời gian đóng BHTN chỉ mất đi khi NLĐ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm 2013. Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ ở Nghị quyết 116/NQ-CP là chính sách hỗ trợ độc lập với chính sách hưởng BHTN được quy định ở Luật Việc làm 2013. Do đó, việc NLĐ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với những NLĐ chấm dứt HĐLĐ đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì vẫn có thể được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện ở cả 2 Nghị quyết bởi chính sách hỗ trợ tại 2 Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định về việc NLĐ đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ Qũy BHTN theo Nghị quyết 116.

Tin cùng chuyên mục