Đã giải ngân hơn 23.000 tỷ đồng cho nông thôn mới

  • 08/07/2013 06:15
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
  • In bài
ANTĐ - Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) cho biết, tính đến hết tháng 6-2013, cả nước đã có 35 xã đạt đủ chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới, 276 xã đã đạt được từ 14-18 tiêu chí, 1.701 xã đạt 9-13 tiêu chí và 3.982 xã đạt 5-8 tiêu chí. 

Tuy nhiên, vẫn còn 2.523 xã (chiếm 29,6%) chỉ mới đạt dưới 5 tiêu chí và hiện nay cả nước còn 52 xã chưa đạt một tiêu chí nào, gồm 6 xã ở Lai Châu, 15 xã ở Cao Bằng, 25 xã ở Quảng Nam, 6 xã ở Quảng Ngãi. Trong 3 năm qua (2011-2013), ngân sách Trung ương đã hỗ trợ và giải ngân 4.920 tỷ đồng cho địa phương xây dựng NTM. Đồng thời, đến nay đã có 55/63 tỉnh, thành bố trí ngân sách địa phương cho Chương trình xây dựng NTM với tổng kinh phí là 18.091 tỷ đồng. Căn cứ vào tờ trình của Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo giao Ban Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị thi đua khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong xây dựng NTM.Tin cùng chuyên mục