Đa dạng hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong CAND

  • 04/12/2018 15:42
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 4-12, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân (CAND) quý IV-2018.

Trong quý IV-2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là sự hướng dẫn của Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Các cấp ủy trong CAND đã tập trung quán triệt, kịp thời các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện Quy định tại 20 đơn vị, địa phương, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung trong Quy định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của các tổ chức Đảng trong CAND theo tổ chức mới...

Đổi mới các hoạt động công tác chính trị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư của Bộ về công tác chính trị tư tưởng trong CAND với nhiều nội dung phong phú, phù hợp tình hình, đặc điểm chức năng nhiệm vụ của đơn vị…

Tại Hội nghị, đại diện một số Công an các địa phương, cơ quan Bộ đã bày tỏ ý kiến về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy mới, về công tác kiện toàn tổ chức Đảng, cấp ủy trong các đơn vị, địa phương; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; dư luận xã hội cán bộ đảng viên, chiến sỹ quan tâm cần giải quyết; đánh giá tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên, chiến sỹ và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi lên hiện nay; giải pháp, kiến nghị đối với công tác giáo dục chính trị, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để kích động, lôi kéo…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, do đó đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương cần thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu qua một số nội dung chủ yếu của công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND hiện nay. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu trong việc thực hiện nêu gương.

Đối với công tác chính trị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Lấy giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác, văn hóa ứng xử là mục tiêu. Tập trung củng cố các đơn vị, đơn vị chuyên trách công tác Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục