Đa dạng hóa các phương thức thu, nộp bảo hiểm xã hội

  • 21/10/2019 15:07
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang dự thảo Đề án ủy thác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đa dạng hóa các phương thức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn cũng như mở rộng đối tượng tham gia.
Theo dự thảo cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo dự thảo cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội. Với mục tiêu tăng trưởng bền vững số người tham gia, số thu các quỹ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngành Bảo hiểm xã hội đã chủ động xây dựng các văn bản quản lý, quyết liệt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, khai thác đối tượng tham gia và đôn đốc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được, công tác thu còn có một số vấn đề cần phải khắc phục. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành bảo hiểm xã hội đang tích cực đổi mới, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách… thì việc nghiên cứu, triển khai “Đề án ủy thác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” là hết sức cần thiết và cấp bách.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, việc ủy thác thu phải được hiểu đúng là ủy thác một phần hoạt động thu trong cả quá trình thực hiện công tác thu, chứ không phải là cả quá trình thực hiện. Về cơ bản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thực hiện công tác thu và quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thí điểm ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác, chỉ định Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện trong 3 năm, từ 2020 - 2022 và triển khai toàn diện từ năm 2023.

Tin cùng chuyên mục