Cứu người là ưu tiên hàng đầu

  • 19/07/2017 23:44
  • 0 bình luận
  • Minh trí
  • In bài
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PC&CC; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ được Nghị định quy định:

1 - Ưu tiên cứu người bị nạn; thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

2 - Bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong chỉ huy, điều hành hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

3 - Lấy lực lượng, phương tiện tại chỗ là chủ yếu, lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, huy động tổng hợp các lực lượng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục