Cưỡng ép người khác sử dụng ma túy, phạm tội gì?

  • 23/07/2017 06:50
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Hoàng Đình P. (SN 1978), là một người nghiện ma túy, đã từng bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về với cộng đồng, Hoàng Đình P. đã rủ rê, lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. (SN 1993). Do Nguyễn Thái H. chưa từng sử dụng ma túy nên đã sợ không dám chích ma túy. Hoàng Đình P. ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh đập Nguyễn Thái H. Vì bị đánh và sợ Hoàng Đình P. nên Nguyễn Thái H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy và bị bắt quả tang. Vấn đề đặt ra ở đây là hành vi cưỡng ép người khác sử dụng ma túy của Hoàng Đình P. phạm tội gì?

Cưỡng ép người khác sử dụng ma túy, phạm tội gì? ảnh 1

Ý kiến bạn đọc

Phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

Trong vụ việc này, Hoàng Đình P. và đồng bọn đã phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 197, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật thì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Trong vụ việc này Hoàng Đình P. là người chỉ huy, phân công, điều hành việc sử dụng ma túy và trước đó, Hoàng Đình P. đã từng bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, Hoàng Đình P. đã phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thu Thủy (Thanh Xuân - Hà Nội)

Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Hành vi dùng vũ lực của Hoàng Đình P. để bắt Nguyễn Thái H. phải miễn cưỡng sử dụng ma túy đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe dọa sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma túy. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma túy của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. Hoàng Đình P. đã có hành vi ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh đập H. Vì bị đánh và sợ P., nên H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy. Do đó, Hoàng Đình P. đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Đoàn Quốc Thái (TP Hà Giang - Hà Giang)

Không phạm tội

Căn cứ vào nội dung vụ việc, tôi cho rằng các đối tượng trong vụ việc này đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên tội này đã bị bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009) nên Hoàng Đình P. không có tội. Mặc dù theo nội dung vụ việc, Hoàng Đình P. đã rủ rê lôi kéo một số người sử dụng ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. Tuy H. là người chưa từng sử dụng ma túy nhưng tôi cho rằng bản thân H. nếu ý thức được tác hại của ma túy thì đã không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của P. Việc H. đi theo P. đến nơi sử dụng ma túy cho thấy H. cũng có ý định muốn thử ma túy. Do đó, theo tôi không thể kết tội Hoàng Đình P.  trong trường hợp này. 

Hoàng Xuân Hà (Sông Công - Thái Nguyên)

Bình luận của luật sư

Căn cứ vào nội dung vụ việc, theo chúng tôi có cơ sở để khẳng định Hoàng Đình P. đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy theo Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Theo điều văn của điều luật thì người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có thể thực hiện một trong hai hoặc cả hai hành vi: Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe dọa sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma túy của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của Hoàng Đình P. trong vụ việc này đã thể hiện việc cưỡng bức Nguyễn Thái H. sử dụng ma túy thông qua việc ra lệnh cho đồng bọn dùng vũ lực bằng cách trói và đánh H. Vì bị đánh và sợ P., nên H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy. 

Hành vi của Hoàng Đình P. cưỡng bức, lôi kéo Nguyễn Thái H. sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ việc này không phải là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bởi trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể cũng dùng những thủ đoạn như: Dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe doạ sợ hãi hoặc mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục người khác để họ sử dụng ma túy nhưng lại khác nhau ở chỗ: Người phạm tội có hành vi đưa chất ma túy vào cơ thể của người sử dụng ma túy hoặc tổ chức đưa chất ma túy vào cơ thể của người sử dụng trái phép chất ma túy.

Nói cách khác, người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo, còn việc đưa chất ma túy vào cơ thể của người bị cưỡng bức, bị lôi kéo là do tự người sử dụng ma túy thực hiện. Điều này được thể hiện tại Mục 6, Phần II, Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP. Theo đó “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây: a) Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; b) Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy; chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác); chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.

Về các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Như vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn người khác sử dụng trái phép chất ma tuý với nhiều động cơ khác nhau. Trong vụ việc này đã thể hiện, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về, Hoàng Đình P. đã rủ rê, lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. (SN 1993). Như vậy, ý thức chủ quan của Hoàng Đình P. là cố ý muốn H. sử dụng ma túy cùng với mình.

Tình tiết tăng nặng trong vụ việc này là Hoàng Đình P. và đồng bọn đã phạm tội có tổ chức: Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác, chỉ khác ở chỗ tội phạm được thực hiện trong trường hợp này là hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; người thực hành trong vụ án cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là người trực tiếp thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Trong vụ việc này, Hoàng Đình P. đã thể hiện vai trò cầm đầu của mình bằng cách rủ rê lôi kéo và sau khi nhận thấy H. không dám chích ma túy, P. đã ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh H.

Luật sư Đoàn Mạnh Hùng (Văn phòng Luật sư Hùng Mạnh)

Tin cùng chuyên mục