• Cách vượt qua thị phi nơi công sở

    Cách vượt qua thị phi nơi công sở

    ANTD.VN - Cuốn sách "Vô ngã" của tác giả Cy Wakeman, nhà nghiên cứu về những tình huống thị phi nơi công sở, là diễn giả quốc tế về chủ đề lãnh đạo, đồng thời cũng là nhà trị liệu tâm lý, sẽ chỉ ra các cách để vượt qua thị phi nơi công sở.