Cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và đối ngoại

  • 24/10/2019 17:09
  • 0 bình luận
  • Lam Thanh
  • In bài
ANTD.VN -Ngày 24-10, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10-2019.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan: Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền; Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục An ninh đối nội đã báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng 10; đề xuất một số nội dung tuyên truyền trên báo chí về thành tựu đảm bảo quyền tự do tôn giáo của Việt Nam; cập nhật tình hình an ninh về lợi dụng tự do tôn giáo, hướng lập luận phản bác thông tin sai lệch về tự do tôn giáo Việt Nam.

Thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Theo báo cáo hội nghị, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta có chính sách về tôn giáo phù hợp để tập hợp đồng bào có đạo tham gia xây dựng và phát triển đất nước, với điểm nổi bật là tôn trọng và bảo đảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời luôn nhận thức và đặt vai trò của tôn giáo ở những vị trí thích hợp theo một lộ trình từ: Nhìn nhận giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo, đến giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo, đến Nhìn nhận tôn giáo là nguồn lực trong quá trình phát triển đất nước.

Việc ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo khẳng định Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, phù hợp với chủ trương cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện nay ở Việt Nam, đảm bảo lợi ích của quốc gia, dân tộc và các tổ chức tôn giáo.

Đồng thời cũng khẳng định với quốc tế Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; là minh chứng để chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tôn giáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Đoàn Công Huynh nhấn mạnh thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị tốt đẹp của tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung khẳng định nhà nước ta luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, có chính sách nhất quán là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng.

Các cơ quan báo chí cần tập trung chỉ rõ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; có nhiều bài viết mang tính giáo dục, tuyên truyền để chức sắc, tín đồ thấy rõ trách nhiệm công dân, chủ động đấu tranh với các hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật.

Tin cùng chuyên mục