Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội: Thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua " Vì an ninh Tổ quốc"

  • 29/05/2020 09:45
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 29-5, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 4, CATP đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020. Nhiều thành tích của cụm và các đơn vị thành viên được đồng chí Phó Giám đốc CATP biểu dương, khen ngợi. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, cùng Cụm phó, chỉ huy, cán bộ chủ chốt của 8 đơn vị thành viên trong cụm thi đua cùng tham dự hội nghị...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Cụm đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua do CATP phát động. Đặc biệt, gắn thi đua với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Cụm thi đua số 4

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Cụm thi đua số 4


Nhiều hoạt động thiết thực đã được Cụm thi đua số 4 tổ chức, qua đó tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần tích cực trong công tác dân vận và xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô.

Trong 6 tháng qua, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng, Công điện của Lãnh đạo Bộ Công an và Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, Cụm thi đua số 4 đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trong lực lượng Công an, cán bộ, Đảng viên gương mẫu, đi đầu trong công việc, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “Chống dịch như chống giặc”.

Cụm thi đua số 4 cũng triển khai 2 đợt thi đua ngắn, gắn với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong toàn lực lượng CATP.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 trân trọng cảm ơn những phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 trân trọng cảm ơn những phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng


Các đơn vị trong Cụm đã triển khai hiệu quả công tác chuyên môn; chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2020 của CATP; thực hiện hiệu quả, đột phá nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; các quy chế, quy trình làm việc, phát huy tối đa hiệu quả mô hình tổ chức mới. Đưa công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục đi vào nền nếp, thực chất.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; chú trọng phương châm 4 tại chỗ trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; chủ động công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính nhất là ứng dụng thành tựu khoa học của Cách mạng Công nghiệp 4.0 phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô; chủ động phát hiện và bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng...

Đồng chí Phó Giám đốc CATP - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao tính chủ động, hiệu quả của Cụm thi đua số 4 trong 6 tháng đầu năm 2020, nhất là công tác chống dịch Covid-19

Đồng chí Phó Giám đốc CATP - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao tính chủ động, hiệu quả của Cụm thi đua số 4 trong 6 tháng đầu năm 2020, nhất là công tác chống dịch Covid-19


Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng biểu dương những thành tích, kết quả của Cụm thi đua số 4 đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đặc biệt ấn tượng trước sự chủ động, công tác phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo của Cụm thi đua số 4 và 10 đơn vị thành viên trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. “Kết quả, thành tích của CATP Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19 có sự đóng góp rất lớn, hiệu quả của Cụm thi đua số 4”- Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng khắng định.

Đồng tình với những ý kiến tham luận, báo cáo công tác 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chỉ đạo trong thời gian tới, Cụm thi đua số 4 cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện nghiêm túc những nội dung đã ký kết giao ước thi đua; tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống trong các đơn vị của Cụm thi đua số 4, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Ngành.

Các thành viên trong Cụm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, phấn đấu vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020 theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự liêm chính, tinh nhuệ, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở.

Chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời với Thành ủy, HĐND, UBND TP đề ra nhiều chủ trương, quyết sách kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra đường lối, chủ trương về đảm bảo ANTT phù hợp với đặc thù và tính chất của từng địa bàn. Làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Củng cố và xây dựng thế trận ANND; đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ chiến đấu, công tác thường xuyên, đột xuất; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác lại những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tin cùng chuyên mục