• Trang bị tàu cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

    Trang bị tàu cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

    ANTĐ - Tàu trinh sát cao tốc vừa bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam có Tàu có chiều dài 38,2m, rộng 7,8m, lượng giãn nước 397,9 tấn, tầm hoạt động ở tốc độ kinh tế 2.000 hải lý và có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm.