• Luật sư nói gì về Công văn 7217 của Quảng Ninh về phòng chống dịch?

    Luật sư nói gì về Công văn 7217 của Quảng Ninh về phòng chống dịch?

    ANTD.VN - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 7217/UBND-DL1 về việc hướng dẫn thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Theo Luật sư Nguyễn Đào Tơ – Trưởng VPLS Hoàng Huy, một số nội dung trong công văn này chưa phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ.