Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc chuyển đổi mô hình sang đơn vị trực thuộc EVNNPC

  • 06/11/2019 11:40
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 5-11, các Ban chuyên môn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có cuộc họp với Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc (NPCPEC) về việc chuyển đổi mô hình sang đơn vị trực thuộc EVNNPC.
Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn chủ trì cuộc họp với NPCPEC về việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang đơn vị trực thuộc EVNNPC

Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn chủ trì cuộc họp với NPCPEC về việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang đơn vị trực thuộc EVNNPC

Ông Nguyễn Hoành Nguyện – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc (NPCPEC) cho biết, ngay sau khi có quyết định của Tổng công ty về việc chuyển đổi mô hình hoạt động, NPCPEC đã phối hợp với các ban để triển khai công việc theo lộ trình kế hoạch của EVNNPC chỉ đạo tại các cuộc họp trước đó. NPCPEC cũng tiến hành ký hợp đồng sáp nhập công ty vào Tổng công ty theo hợp đồng sáp nhập lập ngày 15-10-2019;

Đồng thời, làm việc với Sở KH-ĐT và Cục thuế Hà Nội để làm các thủ tục liên quan; Phối hợp với các ban xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của công ty sau khi được sáp nhập; Rà soát, xây dựng dự thảo các quy chế quy định phục vụ công tác quản lý nội bộ đơn vị như quy định phân công nhiệm vụ ban giám đốc, các phòng ban… cho phù hợp với mô hình công ty mới.

Dự kiến đến hết tháng này, NPCPEC sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và vượt kế hoạch của Tổng công ty giao cả về doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, công ty cũng đã lập kế hoạch và triển khai một phần công việc của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng;

Về công tác quản trị tài chính, đã tiến hành làm việc với các ban của Tổng công ty để lên phương án xử lý tồn tại và gửi đối chiếu công nợ đến các khách hàng xác nhận công nợ; Hoàn thành báo cáo tài chính quý III-2019, thống kê tài sản công cụ dụng cụ… hiện có để phục vụ cho công tác bàn giao khi sáp nhập.

Theo ông Nguyễn Duy Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, liên quan đến việc chuyển đổi mô hình của NPCPEC sang đơn vị trực thuộc EVNNPC, đến nay Ban Tổ chức và Nhân sự đã xây dựng phương án thành lập công ty tư vấn mới, soạn thảo quy chế tổ chức hoạt động của công ty và đang trình Hội đồng thành viên xem xét. Ban cũng phối hợp với NPCPEC làm việc với Sở KH-ĐT Hà Nội để hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi. Dự kiến NPCPEC vẫn giữ nguyên tên cũ do đây chỉ là sắp xếp lại tổ chức, không phải thành lập mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình của NPCPEC; Các ban chuyên môn cử cán bộ trong tổ công tác trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn hỗ trợ đơn vị giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công tác quản trị tài chính, công nợ trước khi chuyển đổi mô hình;

“Ngay trong tháng 11, các ban liên quan cần bàn giao văn phòng làm việc cho NPCPEC theo đúng kết luận của lãnh đạo Tổng công ty trong các cuộc họp trước, để đơn vị này kịp thời lên phương án cải tạo, mua sắm lắp đặt các trang thiết bị cần thiết, bảo đảm điều kiệm làm việc thuận lợi cho cán bộ công nhân viên”- ông Lê Minh Tuấn nói.

Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn cũng yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động NPCPEC không ngừng học tập, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục