Công ty tài chính không nhắc nợ quá 5 lần/ngày, không gửi thông tin đòi nợ đến người không có nghĩa vụ trả nợ

  • 24/11/2019 09:56
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước quy định Công ty tài chính không nhắc nợ khách hàng quá 5 lần/ngày, không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ...

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Trong đó, Thông tư đã đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính tiêu dùng.

Cụ thể, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phải phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 5 lần/1 ngày.

Hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ.

Quy định cũng nêu rõ, không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước siết chặt hơn hoạt động đòi nợ của các công ty tài chính (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước siết chặt hơn hoạt động đòi nợ của các công ty tài chính (Ảnh minh họa)

Công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng, giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cơ bản tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, trong đó bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay tiêu dùng, các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng cho vay tiêu dùng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp thông tin theo quy định tại khoản này, để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về hình thức giải ngân, theo đó công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo quan hệ tín dụng tra cứu tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam tại thời điểm gần nhất so với thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại một công ty tài chính so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính đó tại thời điểm cuối ngày làm việc liền kề trước ngày ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa theo lộ trình sau đây:

Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 là 70%; Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 là 60%;

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 là 50%; Từ ngày 01/01/2024 sẽ là 30%.

Tin cùng chuyên mục