Công ty đa cấp bị thu hồi giấy phép: Phải hoàn trả ít nhất 90% tiền người tham gia đã đóng

  • 22/03/2016 08:25
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài

ANTĐ - Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, để bảo đảm quyền lợi của nhà phân phối, người tham gia bán hàng đa cấp trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp nên yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mãi.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà nhà phân phối/người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó; Yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phát sinh trong quá trình tham gia hoạt động này mà doanh nghiệp chưa chi trả; Yêu cầu doanh nghiệp giao hàng hóa cho khách hàng nếu đã thanh toán tiền hàng nhưng chưa nhận hàng. 

Tin cùng chuyên mục