• Sở QH-KT rút thông báo về công trình phải có 3 tầng hầm

    Sở QH-KT rút thông báo về công trình phải có 3 tầng hầm

    ANTĐ - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Lê Vinh vừa ký thông báo mới về thực hiện chỉ đạo bố trí tối thiểu 3 tầng hầm tại các công trình trên địa bàn Hà Nội, thay thế Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14-4-2016.