Công tác tuyên giáo phải phát huy tinh thần chủ động

  • 10/04/2015 14:47
  • 0 bình luận
  • Anh Tú

ANTĐ - Đây là đề nghị của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – Hồ Quang Lợi tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý I năm 2015, triển khai nhiệm vụ quý II do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 10-4.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Hồ Quang Lợi chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tiếp theo

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Hồ Quang Lợi chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tiếp theo

Đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo Thủ đô đạt được trong quý I năm 2015, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: “Năm 2015 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, trước mắt là dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp theo là kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là cơ hội để bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Bồi đắp, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải xác định thật tốt trách nhiệm của mình”.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – Hồ Quang Lợi: “Năm nay là năm đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo phải phối hợp với các ngành các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội và nhiều hướng dẫn chuyên ngành khác. Công tác tuyên giáo cùng các cơ quan khác phải thực hiện tốt việc tham mưu thực hiện tốt văn kiện báo cáo chính trị tại tất cả các cấp”.

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo của công tác tuyên giáo là tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và thực hiện năm trật tự văn minh đô thị.

“Để làm tốt các nhiệm vụ đó, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải phát huy tinh thần chủ động đúng với phương châm Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục