Công tác tuyên giáo giúp định hướng kịp thời những vấn đề bức xúc

  • 14/07/2017 17:43
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Sáng nay (14-7), Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giao TP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.
Công tác tuyên giáo giúp định hướng kịp thời những vấn đề bức xúc

6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đổi mới phương thức hoạt động công tác tư tưởng, tuyên giáo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong quá trình thực hiện công tác tư tưởng. Ban Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội, chủ động, tích cực, tập trung triển khai các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo.

Cụ thể, Ban Tuyên giao đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ thành phố; chủ động tham mưu giúp Thành ủy triển khai các đề án, chuyên đề trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố, các Chương trình công tác của Thành ủy và Nghị quyết đại hội các cấp; triển khai thực hiện 2 đề án, 2 chuyên đề và  2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố...

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, gắn với chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội XII Đảng và của Thành ủy trong công tác tuyên giáo; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo thời gian qua cũng còn một số hạn chế như: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn làm theo kinh nghiệm, việc nắm bắt thông tin chưa kịp thời dẫn đến hạn chế trong công tác tuyên truyền. Một số cấp ủy đảng ở cơ sở nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng; cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa được quan tâm quy hoạch dài hạn; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh có lúc còn chưa kịp thời...

Tại hội nghị, nhấn mạnh một số công việc trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, với từng công việc, ngành Tuyên giáo Thủ đô đều phải tập trung tổng kết thực tiễn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện.

Cấp ủy các cấp phải giao trách nhiệm và thành lập bộ phận theo dõi thông tin trên báo chí để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, không để thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Ngành Tuyên giáo thành phố cũng sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở, xây dựng quy trình tuyên truyền ở những điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Để công tác tuyên giáo của thành phố năm 2017 được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực và đi vào chiều sâu, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị cán bộ, lãnh đạo ngành Tuyên giáo Thủ đô mạnh dạn nghiên cứu những phương thức mới trong công tác tuyên giáo, nhất là đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng ngày càng thực chất, đúng người, đúng việc...

Tin cùng chuyên mục