Công tác thông tin đối ngoại góp phần phát triển Thủ đô

  • 28/07/2017 14:30
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 28-7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành ủy Hà Nội tại hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại được tổ chức vào ngày 28-7.

6 tháng đầu năm, các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và kế hoạch số 49 của thành phố.

Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị Hà Nội 2017 hợp tác đầu tư và phát triển là một trong những hoạt động đối ngoại trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị Hà Nội 2017 hợp tác đầu tư và phát triển là một trong những hoạt động đối ngoại trên địa bàn Thủ đô

Các hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng chủ động, sáng tạo linh hoạt, phong phú và sắc bén; công tác phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng trong hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng được rõ nét và hiệu quả.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại. Sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền thành phố là cơ sở quan trọng để đề ta các chủ trương, giải pháp đúng đắn, có hiệu quả đối với công tác thông tin đối ngoại của Thủ đô trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã thông qua dự thảo kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020.

Dự thảo kế hoạch đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn này đó là thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh của Hà Nội đến người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái; định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại.

Sau khi xem xét nội dung dự thảo, các thành viên Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch với nhiều nội dung cụ thể.

Tin cùng chuyên mục