Công tác thi đua phải gắn với chuyên môn

  • 23/04/2013 07:05
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTĐ - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào “CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Công tác thi đua phải gắn với chuyên môn ảnh 1
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen
cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến


Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm lực lượng CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chiều 22-4, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào “CAND học tập và làm theo 6 điều     Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2013 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong các đơn vị trực thuộc, các học viện, trường CAND. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời cũng đặt ra 3 nhiệm vụ đối với Tổng cục XDLL CAND để làm tốt hơn phong trào CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đó là trong mọi tình  hình phải chủ động đánh giá về mọi mặt thuận lợi, khó khăn để tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Trước mắt, cần chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Bộ ban hành chỉ thị mới về tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, trọng tâm hướng vào xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ CAND học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy; cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên nắm rõ tâm tư tình cảm của mỗi CBCS, lồng ghép thi đua vào công tác chuyên môn, lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy công tác chuyên môn, nhưng đồng thời phải lấy kết quả công tác chuyên môn làm tiêu chí đánh giá thi đua. 

Tin cùng chuyên mục