• Cảnh giác với tin giả trước Đại hội Đảng

    Cảnh giác với tin giả trước Đại hội Đảng

    ANTD.VN - Từ nhiều tháng qua, tận dụng không gian mạng, các phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, các thế lực chống đối liên tục tung ra các thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán, nhận định vô căn cứ xung quanh công tác nhân sự của Đảng nhằm gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới.