Công tác Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

  • 28/10/2021 14:28
  • 0 bình luận
  • Đức Trí
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 28-10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, dưới hình thức trực tuyến.Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Bộ Công an.
Công tác Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ảnh 1
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Bộ Công an

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trung tướng Trần Quốc Tỏ nêu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong lực lượng CAND: “Thời gian qua đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên coi trọng, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, với quyết tâm cao, đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm cho lực lượng CAND luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành TƯ khóa XIII, Đảng ủy CATƯ xây dựng báo cáo chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; trong đó có nhấn mạnh về việc làm rõ những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân đối với công tác này trong CAND từ năm 2010 đến nay, dự báo sát tình hình và đề xuất nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi hơn trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã phát biểu tham luận về: Thực tiễn công tác quản lý đội ngũ đảng viên, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong CATP Hà Nội".

Theo đó, trong những năm qua, Đảng uỷ CATP Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ đảng viên, đánh giá, xếp loại chất lượng cao viên được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đông thời là tiền đề, căn cứ quan trọng để thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong CATP Hà Nội.

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng trong CATP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Thành uỷ về công tác quản lý đảng viên nói chung và các quy định đối với đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, để thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, Đảng ủy CATP Hà Nội đã chỉ đạo, tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế, hướng dẫn cụ thể hóa đến cơ sở để thực hiện theo đúng quy định của Đảng, nhất là quản lý cán bộ, đảng viên.

Việc đánh giá, xếp loại đảng viên được Đảng ủy CATP chỉ đạo thực hiện sát sao, khung tiêu chí đánh giá; khung tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, cụ thể. Thời gian qua Đảng ủy CATP đã đánh giá, xếp loại 26.095 lượt đảng viên đảm bảo đúng tỷ lệ, quy trình quy định. Đảng bộ CATP Hà Nội luôn dẫn đầu trong 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết: “Sự gắn kết giữa quản lý đội ngũ đảng viên, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ được Đảng ủy CATP thường xuyên quan tâm. Các cấp ủy trong CATP thường xuyên phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các đồng chí trong diện quy hoạch, đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài thông qua công tác quản lý đảng viên và đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo của đảng viên, cấp ủy viên là các căn cứ để cấp ủy lãnh đạo đơn vị xem xét đề xuất việc thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm”.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy CATP đã duyệt quy hoạch lãnh đạo chỉ huy đối với gần 10.000 lượt CBCS (tăng 60% so với cùng kỳ). Cũng trong 5 năm qua, CATP đã bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CATP đối với 1.617 đồng chí và bổ nhiệm lại 1.047 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thấu tình hợp lý, không để đơn thư tố cáo trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Thời gian tới Đảng ủy CATP Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an Thủ đô về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, sắp xếp bộ máy tinh gọn tăng cường cho cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn kết, chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt”.

Tin cùng chuyên mục